Invitation til Generalforsamling

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Danse Fitness Jammerbugt, og vi håber at se alle foreningens medlemmer til en hyggelig aften, hvor I kan høre hvordan året er gået, og hvad det nye vil bringe.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 28.03.2019 kl. 18.30 på Toftevej 2, 9440 Aabybro. Forening er vært ved let spisning. Tilmelding senest 25.03.2019 på susannetylak@gmail.com

Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Vi beder derfor, alle medlemmer om, at indbetale årskontingentet på kr. 100,- inden 25.03.2019. Beløbet indbetales på reg nr. 8215 konto nr. 4134012272 eller MobilePay 20184

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2018
4. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen i henhold til §5.
7. Valg af revisor
8. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og inden den 21.03.2019, og forslag til vedtægtsændringer senest 14 dage før på følgende mail: susannetylak@gmail.com

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Danse Fitness Jammerbugt